A Biblia tanítása – bibliatanitas.org

Húsvéti Egynapos Testvérgyülekezeti Konferencia – 2023

-meghívó – Jó volna újra látni a testvéreket! – ezzel a felkiáltással szeretnénk meghívni mindnyájótokat egy egynapos konferenciára az Ó utcába. Hisszük, hogy az Úr örül, amikor az Ő gyermekei egy helyütt vannak, és egy szívvel keresik az Ő akaratát, és a testvéri kapcsolódást! Illetve tapasztaljuk nap mint nap a közösség erejét életünkben, az új életben való járásban. A Konferenciának a „Szolgálatban” címet adtuk. A témakör fontosságát jelzi, hogy gyakran látjuk, milyen sok a teendő. De hol kezdődik a szolgálat? […]

(46) Az isteni elvek alkalmazása. (1)  ApCsel 21, 1-17

Mai témánk: Az isteni elvek alkalmazása. Két vasárnapon keresztül ezt a témát fogjuk vizsgálni az Apostolok Cselekedetei 21. fejezetében. Ma az 1-17. verseket olvassuk. Legutóbb Pálnak az efézusi gyülekezet vénjeihez intézett beszédét néztük meg. Most továbbmegyünk: 1Amikor elbúcsúztunk tőlük, útnak indultunk, és egyenes irányban haladva Kószba érkeztünk, másnap Rodoszba, onnan pedig Patarába. 2Ott találtunk egy Föníciába induló hajót: beszálltunk és elhajóztunk. 3Miután Ciprust megpillantottuk, és bal kéz felől elhagytuk, Szíria felé tartottunk, és kikötöttünk Tíruszban, mert a hajó ott tette ki a […]

(45) Pál tanításának integritása. (3) ApCsel 20:32-38

Ma reggel Pál apostolnak az efezusi gyülekezet vénjeihez Milétoszban intézett záró szavait fogjuk megvizsgálni (ApCsel 20:32-38). Jeruzsálembe hazafelé menet megkérte a véneket, hogy jöjjenek Milétoszba, ami körülbelül 50 km-re volt Efezustól. Ott mondta el híres beszédét, amelyről Lukács beszámol. Mint mondtam, ez Pál egyetlen olyan beszéde az Apostolok Cselekedeteiben, amelyet feljegyeztek. Szenteljünk különös figyelmet annak a ténynek, hogy ezt a beszédet a vénekhez intézte.Ezek az apostol búcsúszavai a gyülekezethez, és Lukács összefoglalja őket. ApCsel 20,32:Most pedig Istenre bízlak titeket és […]

(44) Pál tanításának integritása. (2) ApCsel 20:25-28

Azt az üzenetet tanulmányozzuk, amelyet Pál az efézusi gyülekezet vénjeihez intézett Milétoszban. Legutóbb ennek a beszédnek az elejét elemeztük, ma pedig a beszéd középső részét tanulmányozzuk, az Apostolok Cselekedetei 20. fejezetének 25-28. verseit olvasva. 25És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. 26Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. 27Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. 28Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, […]

(43) Pál tanításának integritása. ApCsel 20,13-24

Ma arról olvasunk, hogyan tanította Pál az efézusi véneket Milétoszban. Tudjuk, hogy Pál második missziós útja végén is sietett vissza Jeruzsálembe, hogy ott lehessen a gyülekezetben a páska ünnepén. Harmadik útján is igyekszik, hogy legalább pünkösdre Jeruzsálemben legyen. Elhagyta Tróaszt, ahol Eutikhosz azzal szerzett magának hírnevet, hogy elaludt Pál prédikációja alatt és kiesett az ablakon. Pál nem akart időt veszíteni, hanem találkozni akart az efézusi vénekkel, így Milétoszba rendelte őket, hogy ne kelljen kitérőt tennie. Az egész tanítást fel fogom […]

(42) Eutikhosz, avagy hogyan legyünk gyorsan híresek. ApCsel 20,1-12

Mai szövegünk az Apostolok Cselekedetei 20:1-12-ben található. Érdekes olvasni és tanulmányozni a korai egyháztörténelmet, valamint összehasonlítani azokat az írásokat, amelyeket Pál apostol írt. Gyakran magából a Bibliából is megbízható állításokat találunk arról, hogy melyik levelet honnan és kinek írta. Ez nem mindig lehetséges, de most, amikor az apostol visszatér Korinthusba az ApCsel 20-ban, valószínűleg a 3. missziós útján, megírja a Rómaiakhoz írt levelét. Ezt a Rómaiakhoz írt levélből tudjuk. Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, […]

(41) A kereszténység és társadalmunk érdekei.  ApCsel 19,21-40

Ma Pál apostol Efezusban végzett szolgálatával foglalkozunk. A mai szakaszunk: az ApCsel 19,21-40 Amikor mindez megtörtént, Pál elhatározta a Szellem által, hogy Makedóniát és Akháját bejárva, Jeruzsálembe megy. Így szólt: Ha ott már voltam, Rómát is meg kell látnom. 22Elküldött Makedóniába kettőt azok közül, akik neki szolgáltak, Timóteust és Erasztoszt, ő pedig egy ideig Ázsiában maradt.Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt. 24Mert egy Demeter nevű ötvös, aki ezüstből kis Artemisz-templomokat készített, nem csekély keresethez juttatta a kézműveseket. 25Ez […]

(40) Jézus nevének megmentő ereje – ApCsel 19,8-20

Elisabeth Barrett Browning a viktoriánus korszak angol költőnője volt. Sokáig élt  Firenzében és ott is halt meg. Ő mondta, hogy „az ördög akkor a legördögibb, ha tisztelik és megbecsülik”. Azt is mondani szokták, hogy „annak a szomszédságába, ahova Isten templomot vagy imaházat épít, az ördög felépít egy kápolnát”. Amikor elolvassuk a mai Apostolok Cselekedeteiből vett szakaszt, megértjük, hogy mi jellemezte az első keresztényeket, mi foglalkoztatta őket és mi jellemezte a Római Birodalmat. Rómában már a kezdetektől fogva jelen volt a […]

(38) Az evangélium Korinthusban ApCsel 18,1-23

John Haddon Leith (meghalt 2002-ben), az ismert teológus a következőt mondta Kálvinról: „A kálvinista teológia központi, mindent átfogó témája az a meggyőződés, hogy minden egyes embernek minden egyes pillanatban köze van az élő Istenhez.“ Azt gondolom, az Apostolok cselekedeteinek könyve nagyon jól szemlélteti ezt az állítást. Itt Lukács újra és újra elénk tárja, hogy ez a könyv közvetlenül ott folytatódik, ahol az előző befejeződött: Jézus a feltámadása után tovább munkálkodik. A mai napig munkálkodik a tanítványain keresztül mindenhol, ahol Isten […]

(37) Pál apostol a művelt athéniek között. ApCsel 17,16-34

Legutóbb a második missziós útja során kísértük Pál apostolt, amikor Filippiből indulva Thesszalonikán és Béreán át Athénba utazott. Athén városában az akkori értelmiségieknek, gondolkodóknak prédiált, Lukács pedig megörökítette ezeket az eseményeket. Olvassuk el tehát az ApCsel 17,16-34-et. 16 Miközben Pál Athénban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal.  17 Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel; a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. 18Néhány epikureus és sztoikus filozófus […]