Author Archives: ggaborp

30. Isten szövetségi programjának beteljesedése. Izrael népének jövője.

Az elmúlt sorozatban a szövetségeket és a korszakokat tanulmányoztuk, különösen Isten tervét és célját próbáltuk felfedezni a korszakokban és a történelemben. Mostani témánk a szövetségi program beteljesedése avagy végső kibontakozása. Ezúttal Izrael jövőjével foglalkozunk az Ószövetség szemszögéből. Volt már erről szó itt-ott, de most ennek a témának szenteljük egész figyelmünket.Három ószövetségi igével fogunk foglalkozni, mely Izrael nemzeti jövőjét érinti.  A következőkben szeretném röviden bevezetni a témát, amely tulajdonképpen Isten szövetségi programjának csúcspontja.  Összefoglalás:  Tanulmányainkat a szövetségi teológia ismertetésével kezdtük történelmi […]

31. Isten szövetségi programjának beteljesedése A Messiás 2. eljövetele Zsolt 2,1-12; Ézs 63,1-64,12; Jel 19,11-16 (2)

A címben szereplő igehelyek az Ézs 11,4; 49,2 versekkel egészülnek ki, melyek szorosan kapcsolódnak a Jel 19,11-16-hoz, ami jelenlegi témánk központi igehelye.Bevezetés 1. Meggyőződésem, hogy minden bibliaolvasó ember számára az Úr Jézus visszajövetele jelenti a legdrámaibb eseményt a bibliai történelem összes eseményei közül.  A legtöbb prófécia a Bibliában erre az eseményre vonatkozik. Nemcsak az Újszövetség próféciái, de rengeteg ószövetségi ige is a második adventről beszél. Már az első messiási ígéret is magában foglalja a Messiás első eljövetele mellett a másodikat […]

32. Isten szövetségi programjának beteljesedése (3.) Isten királysága Ézs 11,1-16, Jel 20,1-6 (1)

Az előző részben az Úr Jézus második eljövetelével foglalkoztunk a Jel 19,11-16 alapján. A 19. fejezet, majd a még hátralévő részek egészen a könyv végéig a „7 utolsó dolog” beteljesedését írja le. A 2. advent volt az első a hét utolsó eseményből, melyre nézve János apostol látomásokat kapott az Úrtól. Nem tértünk ki a 2. „utolsó dolog” tárgyalására, ami az a harc, amely a Jel 19,17-21 leírása szerint az Úr visszajövetelekor fog lejátszódni. Most rövid bevezetés után a 3. „utolsó dolog” […]

33. Isten szövetségi programjának beteljesedése (4.) Isten királysága Jel 2,8; 20,1-6 (2)

Kiinduló igénk ismét a Jel 20,1-6, most azonban a „4. utolsó dolog”-gal, a Messiás királyságával szeretnénk foglalkozni. Olvassuk el a Jel 20,4-6 verseket: 4 És láttam trónokat: helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéjéért; akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre: ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. 5 A többi […]

34. Isten szövetségi programjának beteljesedése (5.) Isten királysága Jel 2,8; 20,1-6 (3)

Témánk továbbra is a Messiás királysága. A Jel 20,4-6 tanulmányozása során elkerülhetetlen, hogy ne essen szó az ezeréves királyságra vonatkozó vitáról. A Bibliában csak ezen az egy helyen találunk utalást ezeréves királyságra. Természetesen nem ez az egyetlen hely, ami a királyságra utal. Erre ügyelnünk kell és nem szabad ezeket összekeverni. A Bibliában nagyon sok utalást találunk Isten földi királyságára nézve, de csak ezen a helyen olvashatunk a királyság időtartamáról. Mindig ez a fejezet a tárgya a millenniumról folytatott vitáknak. A […]

35. Isten szövetségi programjának beteljesedése Isten királysága Jel 20,7-10 (6)

Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből, 8 és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot is; hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. 9 És felvonultak a fennsíkra, és bekerítették a szentek táborát (a „tábor” egy katonai kifejezés, mely a szentek hadiszállására utal) és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. 10 Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba […]

36. Isten szövetségi programjának beteljesedése – Az örökkévalóság állapota Ézs 65,1-66,24; Jel 21,1-22,5 (7)

Mostani témánk az örökkévalóság állapota, mely egyben utolsó része ennek a sorozatnak. Az örökkévalóság állapotára és a mennyre nézve rögtön előre kell bocsátani, hogy a mennyről nincs sok ismeretünk. A következőt mondta valaki: „énekeskönyveink többet tudnak a mennyről, mint amit a Biblia mond”. Az énekeskönyvekben meglehetősen sok a fantázia, ami nem feltétlenül található meg a Szentírásban. A mennyről és az örökkévalóságról alkotott elképzelések nagy része hamis. Mindaz, amit az újságokban vagy a szépirodalomban olvasunk a túlvilág vonatkozásában, nem egyeztethető össze […]

Két példa és egy probléma 3János 1,1-15

Én, a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek (szeretek igazságban). 2 Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. 3.Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról (benned lévő igazságról), minthogy te igazságban jársz. 4 Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. 5 Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, (még […]

„Új“ teológiai látások veszélye 2János 1-13

Olvassuk el az egész levelet: Én, a presbiter, a kiválasztott Úrnőnek és gyermekeinek, (Hogy a kiválasztott Úrnő valójában ki, arról hosszasan kellene beszélni. Én úgy magyarázom, hogy ez egy személy, annak ellenére, hogy sok kommentár és teológus szerint a „kiválasztott Úrnő” kifejezés a gyülekezetre vonatkozik, gyermekei pedig a hívők, akik a gyülekezethez tartoznak.) akiket igazán szeretek; és nemcsak én, hanem mindenki, aki ismeri az igazságot, 2 akiket azért az igazságért szeretek, amely bennünk van, és velünk lesz örökké. 3 Legyen velünk […]

1. Isten utolsó szava az emberhez. Zsid 1,1-4

Az elkövetkezőkben a Zsidókhoz írt levélről szeretnék egy sorozatot indítani. Olvassuk el az első 4 verset: 1 Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 2 ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, … („a Fiú által” – németül „a Fiúban” – kifejezés azt akarja számunkra hangsúlyozni, hogy a kinyilatkoztatás nem annyira abban rejlett, amit Jézus mondott, sokkal inkább abban, aki ő maga volt.) … akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. 3 Ő Isten dicsőségének a kisugárzása […]