Author Archives: ggaborp

5. A szűz fia, az isteni jel Ézs 7,1-15

Nyissuk ki Immánuel könyvének első fejezetét, ez Ézsaiás könyvének 7. fejezete. Sok kommentár a 7-12. terjedő fejezeteket Immánuel könyvének nevezi. Azért nevezik így ezt a hat fejezetet, mert ezekben a fejezetekben találjuk az Ószövetség egyik legcsodálatosabb messiási próféciáját, amely már a születése előtt kinyilatkoztatja a Messiás megjelenését. Az első hat fejezetben Ézsaiás a társadalom erkölcsi állapotát elemzi Judában. Mindazt leírja, ami rossz volt ebben a társadalomban. Mélyen belelátott a nép romlottságába, a korrupcióba, a züllésbe, az Istentől való elfordulásba.  A […]

6. A megütközés köve és a mindenható Isten. Ézs 8,1-22

Elérkeztünk Immánuel könyvének 2. fejezetéhez. Következő alkalommal csak 2 versről fogok beszélni, az Ézs 9,6-7-ről, amelyek annyira fontosak Ézsaiás próféciái között, hogy lehetetlen átbeszélni, ha egy egész fejezetet akarunk elolvasni. Ezekben a versekben olyan dolgokra fogunk lelni, amikre álmunkban sem gondoltunk volna.Egy kis ismétlés: Áház az arc nélküli király megkapta Immánuel jelét. Ez volt annak a reménységnek az alapja, amelyet Isten neki ajándékozott. – A király nyugtalan volt az északi Asszíria miatt, de még inkább Izrael és Szíria miatt, akik […]

7. A gyermek Atya Ézs 9,1-7

Ez a harmadik prédikáció Immánuel könyvében, amely egy gyermekről szól, aki Atya is egyben. Az Ószövetségnek van egy olyan (koncepciója) felfogásmódja, hogy az emberek neve jellemzi a személyeket. Amikor egy névre gondolunk, akkor azzal azonosítunk valakit. A Bibliában egészen más a nevekkel kapcsolatos felfogás. Itt a név nemcsak egy címke, hanem maga a személy. Nézzük meg pl. az Ézs 30,27-et: „Maga az ÚR neve jön a távolból, haragja lángol, méltóságteljesen emelkedik. Ajkán bősz harag, nyelve, mint a perzselő tűz.” Itt a név […]

8. A világbirodalmak elpusztítása Ézs 9,7-10,34

A fejezet, amelyel most foglalkozni fogunk, azt jelenti ki, hogy ha valaki Isten ígéreteinek tárgya, akkor mindig visszatérhet hozzá, akkor is, ha eltávolodott tőle. Mindig nyitva van az ajtó a visszatérő számára. A tékozló fiú előtt mindig nyitva áll az Atya házának ajtaja. Mindazok számára, akik elfogadták Istentől a hit ajándékát, mindig nyitva lesz az atyai ház ajtaja.Ez Izrael népére nézve is érvényes. Isten nagy ígéreteket adott Izrael számára. Ha elolvassuk a Genezis (1Móz) könyvének 12. fejezetét, vagy sok más […]

9. Isten országának eljövetele és kiteljesedése – Ézs 11,1-12,6

Emlékezzünk vissza arra, hogy Juda történelmében Áház király uralkodásával egy új korszak kezdődött el. Áház Krisztus előtt 735-ben került trónra. Ő volt „az arcnélküli király”. Izrael szét volt szakítva az északi országrészre, Izraelre, és a déli országrészre Judára, ahol Jeruzsálem a főváros is volt. Izraeltől északra helyezkedett el Szíria. Szíria és Izrael el akarták távolítani a trónról Áházt és egy saját királyt akartak állítani helyette. Áház Dávid leszármazottja volt, Dávid jogos trónörököse. Ézsaiás arra bátorította Áházt, hogy ne Egyiptomban vagy […]

10. Babilon és Lucifer. Ézs 13,1-14,23

Mielőtt el kezdenénk foglalkozni az Ézs 13-nak ezzel a szakaszával, szeretnék biztos lenni abban, hogy mindnyájan tisztában vagyunk bizonyos tényekkel és dátumokkal. Krisztus előtt 1000-922-ig volt Dávid és Salamon király uralkodásának csúcspontja. Ez egy rendkívül fontos dátum Izrael történelmében. Krisztus előtt 922-ben szakadt ketté Izrael az északi és déli országrészre. Izrael elszakadt Judától és Benjámintól. Krisztus előtt 921-721. Ez Izrael hanyatlásának kora. Krisztus előtt 721-ben hurcolta Izraelt fogságba II. Sargan, Asszíria királya. A 10 törzs eltűnt a történelem színpadáról. Krisztus […]

11. Ézsaiás és az idegen nemzetek (1) Ézs 14,24-18,7

Ézsaiás könyvének a 18-24. fejezetig terjedő szakasza az idegen nemzetekkel foglalkozik, és ezekhez a népekhez szóló üzeneteket tartalmaz. Ha valakinek nehézséget jelent ezeknek a fejezeteknek a megértése, akkor egy koncepciót tudok felajánlani segítségként. Nekem is sok fáradságot jelentett, hogy összefüggő kommentárokat találjak ezekhez a fejezetekhez. Mi lehet ennek az oka? Kevesen foglalkoznak ezekkel a fejezetekkel, mert nehezen érthetőek. Ezen kívül annyira jelentéktelennek tűnik a 20-21. században ezeknek az üzeneteknek a tartalma, hogy legszívesebben figyelmen kívül hagyják őket. Olvashatjuk újra és […]

12. Ézsaiás és az idegen nemzetek (2) Ézs 19,1-23,18

Ágoston azt mondta: Ézsaiás nem egy próféta, hanem egy evangélium. Azt akarta ezzel kifejezni, hogy könyvének evangéliumi tartalma van. Sok szó van benne Krisztusról, bár sok száz évvel korábban íródott. Az „Ézsaiás” név majdnem teljesen ugyanazt jelenti, mint a Jesua név, „Jahve az üdvösség” vagy „Jahve az én üdvösségem (megmentőm)”.Nem csak a két név egyezik meg, de ami fölött gyakran átsiklunk, mindkettő az „ítélet” témáját hangsúlyozza ki. Ézsaiás a „jajok” nagy prófétája. Az Újszövetségben Jézus az a férfi, aki legtöbbször […]

13. A kis apokalipszis – 1. Az univerzum feletti ítélet. Ézs 24,1-25,12

A világhatalmak végső megsemmisülése egyike a Biblia nagy igazságainak. Az Ószövetségben négy feltétel nélküli szövetség található. Ezekben a szövetségekben Isten megígéri, hogy ennek a világnak a királysága meg fog semmisülni és ennek romjain fogja felállítani a Messiás Isten királyságát. A politikusok és a liberális teológusok erről mit semmit sem akarnak tudni. Nemcsak a bibliai kijelentések ellen szólnak, de figyelmen kívül hagyják a történelmi és emberi tapasztalatokat is. A liberális politikusok a második adventnek és a világhatalmak megsemmisülésének még a gondolatát […]

14. A kis apokalipszis – 2. Izrael feltámadása és a földön betöltött szerepe Ézs. 26,1-27,13

Ez annak a kis apokalipszisnek a második része, amely a 24. fejezetben kezdődik el. Azokat a fejezeteket (24-27. fejezetek) soroljuk ide, amelyek emlékeztetnek az olyan apokaliptikus írásokra, mint pl. a Dániel könyve vagy a Jelenések könyve. Ezek a jövő leleplezéséről szólnak. Az első részben a világhatalmak megsemmisülésén volt a hangsúly. Az emberek nem hisznek a nemzetek hanyatlásában, vagy azért, mert nem hisznek Istenben, vagy azért, mert úgy gondolják, hogy a „jó Isten” türelme határtalan. Az ember nem képes rá, hogy […]