Author Archives: ggaborp

15. A „jaj”-ok könyve (1) A halállal kötött szövetség vagy a biztos fundamentum Ézs 28.

Ha megvizsgáljuk mindazt, amit eddig megtudtunk Ézsaiás könyvéből, észrevehetjük, hogy már elég messzire eljutottunk. Nem tudtunk mindent a legapróbb részletekig tanulmányozni, különben az egész életem kevés lett volna hozzá, hogy elérjünk a könyv végéig. Sőt még e mellett a tempó mellett sem vagyok biztos benne, hogy minden fejezetet át tudunk venni. Azonban fontos, hogy ezeket a fejezeteket is elolvassuk, még ha most esetleg ki is hagyjuk őket.A következő 5 tanulmány, amelyek a 28-tól a 33. fejezetig terjedő fejezetekről szól, Ezékiás […]

16. A „jajok” könyve (2) Formalizmus, hitetlenség és Izrael szentje Ézs 29.

Szeretnék újból egy rövid bevezetést tartani. Az Ézs 28. próféciáját a 29. fejezet próféciája követi, azonban majdnem 20 évvel később, kb. Krisztus előtt 703-ban. A két esemény közötti időszakban sok minden történt Judában. Egy valami azonban érvényes Judára is, a mi városunkra és a mi országunkra nézve is, most 2007-ben is: Az evangélium, a jó hír bolondság a természeti ember számára. Ez áll az Ézs 29,9-ben: „Ámuljatok és bámuljatok, vakoskodjatok és vakuljatok meg! Legyetek részegek, de ne bortól tántorogjatok, de […]

17. A politika és a hit avagy Ostobaság kocsikban és lovakban bízni. Ézs 30 és 31

Ma két fejezetet szeretnénk megvizsgálni. A két fejezet témája szinte teljesen azonos. A téma: „Ostobaság emberekben bízni”. Fontos ismerni a helyzetet, hogy megérthessük ezeket a fejezeteket. Izraelt az asszírok fenyegették. Asszíria harcolt Babilon ellen és délen is volt egy ellensége, Egyiptom. Szanhérib volt Asszíria királya. – Izraelben Ezékiás uralkodott, Izrael nagy királyainak egyike, ezt láthattuk, amikor a 2Kir 18,5-t olvastuk. „Bízott az Úrban, Izráel Istenében; nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána.” Már említettem, hogy nem értettem […]

18. Az ideális férfi; de mi van az asszonyokkal? Ézs 32

Ennek a fejezetnek a témája: „az igazságos király”. Az igehirdetés címe azonban ez: Az ideális férfi; de mi van az asszonyokkal? Nem én választottam ezt a témát. Ézsaiás a felelős érte. Ő mutatja be számunkra az ideális férfit és mond még valamit korának asszonyairól is. Egészen biztos, hogy az ő korában élt asszonyok mások voltak, mint a ma élő asszonyok. A mi asszonyaink inkább angyalok, azonban az ő korában élt asszonyok szellemisége inkább a bukott angyalokéhoz hasonlított.Az előző fejezetben a […]

19. Az alattomos asszírok és a csodálatos Úr. Ézs 33

Ez az utolsó prédikáció a „jajok” sorozatából. Ebben a fejezetben van néhány közismert igevers. Négyet olvasok fel ezek közül: Ézs 33,14: „Megrettentek a Sionon a vétkesek, reszketés vett erőt az elvetemülteken: Ki tartózkodhat közülünk perzselő tűz mellett, ki tartózkodhat közülünk örökös izzás mellett?” Ez Ézsaiás könyvének egyik legismertebb verse.Ézs 33,17: „Saját szemeddel nézheted a király szépségét, láthatod tágas országodat.” Ézs 33,21: „Mert dicsőséges lesz ott az ÚR, folyók lesznek azon a helyen, messze elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke […]

20. Armageddon, az Úr eljövetele és Isten királysága Ézs 34-35

Delitsch, aki Ézsaiás próféciáiról írt egy kommentárt, azt mondta, hogy a 34-35 fejezet Isten egész világ fölötti végítéletét írja le . – A 13-23. fejezetekben már olvashattunk Isten ítéletéről azok felett a népek felett, akik Ézsaiás korában éltek. Ezt követi a 24-27. fejezet, amelyet Ézsaiás „Kis Apokalipszisének” nevezünk, amelyben szintén Isten nemzetek feletti ítéletét találjuk megírva. A 28-33. fejezetekben a nemzetek fölött kimondott „jajokról” olvashatunk. Ez egy nagy apokaliptikus fináléba torkollik. – A próféta tekintete itt elmozdul saját korának napjaitól, […]

21. Történelem, prófécia és ének. A különbség, amit Jézus Krisztus jelent. Ézsaiás. 36-39. fejezet

A 36., 37., 38. és 39. fejezetek rendkívül érdekesek, mindegyikről órákig lehetne beszélni. Ha azonban még halálom előtt szeretném Ézsaiás könyvének sorozatát befejezni, akkor sajnos muszáj lesz némileg lerövidíteni a mondanivalómat.Vizsgáljuk meg Ézsaiás életét és azt a helyzetet, amiben volt. Könyvének hátralévő részét életkörülményeit figyelembe véve kell olvasni. Ézsaiás neve azt jelenti: „Isten hatalom/Isten üdvösség”. Amikor Ézsaiás Ezékiás királlyal találkozott Jeruzsálem utcáin azt mondhatta neki: „Jó reggelt, Ezékiás király”. A király pedig ezt válaszolhatta: „Jó reggelt, Isten hatalom”. Ez volt […]

22. Vigasztalás Izrael összehasonlíthatatlan Istenétől. Ézsaiás 40.

Eddig Ézsaiás könyvének 39 fejezetét tanulmányoztuk. Még hátra van 27 fejezet. Talán észrevettétek, hogy az eddigi 39 fejezet megfelel az Ószövetség 1-1 könyvének, és az a 27 fejezet, amelyet még nem tanulmányoztunk, megfelel az Újszövetség 27 könyvének. Ézsaiás könyvének 66 fejezete van és a Bibliának is 66 könyve van. Minden fejezet megfelel a Biblia egy-egy könyvének. A soron következő 27 fejezet az Ószövetség próféciáinak csúcspontja. Ennek a 27 fejezetnek a témája a jó hír vagy evangélium az isteni szabadításról, amelyet […]

23. Jahve, Izrael szuverén Ura. Ézs 41.

Legutóbbi alkalommal, amikor a 40. fejezetet tanulmányoztuk, említettem, hogy a hátralevő 27 fejezet alkotja ennek a könyvnek az utolsó szakaszát. A 40.-67. fejezetek tartalmazzák az Ószövetség legnagyobb próféciáit.A 40. fejezetben, az előszó után, olyan hangokra hivatkoztunk, amelyek ugyan névtelennek tűnnek, azonban Istentől származnak. Ezekben Isten az Ő természetben és történelemben bemutatott nagyságáról beszél. Tudatosítani akarta Izraellel, hogy Ő a Teremtő és a természet Ura. A 40,12-ben azt mondja: „Ki mérte meg markával a tenger vizét, ki mérte meg arasszal az […]

24. Az Úr szolgája, a nép szövetsége és a nemzetek világossága Ézs 42.

Ézs 42,1: „Lásd, az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm.“ (Ezek ugyanazok a szavak, amelyeket az Atya Krisztus bemerítkezésekor használt). „Szellememmel ajándékoztam meg, törvényt (ítéletet) hirdet a népeknek. 2. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. 3. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. 4. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek. 5. Ezt mondja az ÚRisten, […]