Category : 2Korinthus

Szabadság és megszentelődés a feltámadot Úr által – 2Kor 3,17-18

Az Úr feltámadását nem csak egyszer egy évben ünnepeljük, húsvétkor. Ha bibliaolvasó keresztyének vagyunk, akkor az Úr feltámadásának ténye elkísér naponta, ha olyanokká akarunk válni, mint amire Ő formálni akar. Az Úr feltámadt, Ő él! Sokan hiszik, hogy a megtérés kegyelemből adatik, viszont a megszentelődés részben kegyelem, részben pedig az én érdemem. Különösen ezekhez a testvérekhez szeretném a mai Igét intézni. Ha némelyek más nézetet vallanak, azokhoz is szólhat az Ige. A mai Ige szoros kapcsolatban áll a kegyelemmel és […]