Category : Egyéb kategória

Húsvéti Egynapos Testvérgyülekezeti Konferencia – 2023

-meghívó – Jó volna újra látni a testvéreket! – ezzel a felkiáltással szeretnénk meghívni mindnyájótokat egy egynapos konferenciára az Ó utcába. Hisszük, hogy az Úr örül, amikor az Ő gyermekei egy helyütt vannak, és egy szívvel keresik az Ő akaratát, és a testvéri kapcsolódást! Illetve tapasztaljuk nap mint nap a közösség erejét életünkben, az új életben való járásban. A Konferenciának a „Szolgálatban” címet adtuk. A témakör fontosságát jelzi, hogy gyakran látjuk, milyen sok a teendő. De hol kezdődik a szolgálat? […]

4. Zerubbábel, a pecsétgyűrű. Haggeus 2,20-23

Haggeus könyvének befejező része következik. Miután a nép maradéka Kr.e. 538-ban visszatért a fogságból, 520-ban Haggeus és Zakariás a templom építésére serkentették a népet. Harcoltak a letargia, a kedvetlenség, a levertség ellen, és ezt követően ismét elkezdték építeni a templomot. Ebben az évben Haggeusnak négy üzenete hangzott el. Ennél az utolsó üzenetnél az a szembeötlő, hogy – ellentétben az első hárommal – ez csak egy személyhez szól. Egy olyan emberhez, akinek nyilván sok gondja volt. Ezt nem nehéz elképzelni: Csak egy […]

A Leviticus tipológiája (3) A békeáldozat. Lev 3,1-5

2) A békeáldozat (Leviticus 3) Ma a Leviticus 3-ban található békeáldozatról lesz szó, amit bizonyos fordítások hálaáldozatként is említenek.  Először viszont elevenítsük fel, mit is tanultunk eddig a tipologizálásról. Mit jelent a tipológia? A típustan nem más, mint személyek, tárgyak, események közti szellemi összefüggések tanulmányozása, mindez az isteni kinyilatkoztatás történelmi keretein belül. Az ószövetségi események és azok Újszövetségben történt beteljesedése között mély, belső kapcsolatot fedezhetünk fel. Nem allegóriáról, szóképekről van szó, hanem történelmi tényekről. Isten a szálakat a kezében tartja, […]