Category : Ézsaiás könyve

11. Ézsaiás és az idegen nemzetek (1) Ézs 14,24-18,7

Ézsaiás könyvének a 18-24. fejezetig terjedő szakasza az idegen nemzetekkel foglalkozik, és ezekhez a népekhez szóló üzeneteket tartalmaz. Ha valakinek nehézséget jelent ezeknek a fejezeteknek a megértése, akkor egy koncepciót tudok felajánlani segítségként. Nekem is sok fáradságot jelentett, hogy összefüggő kommentárokat találjak ezekhez a fejezetekhez. Mi lehet ennek az oka? Kevesen foglalkoznak ezekkel a fejezetekkel, mert nehezen érthetőek. Ezen kívül annyira jelentéktelennek tűnik a 20-21. században ezeknek az üzeneteknek a tartalma, hogy legszívesebben figyelmen kívül hagyják őket. Olvashatjuk újra és […]

12. Ézsaiás és az idegen nemzetek (2) Ézs 19,1-23,18

Ágoston azt mondta: Ézsaiás nem egy próféta, hanem egy evangélium. Azt akarta ezzel kifejezni, hogy könyvének evangéliumi tartalma van. Sok szó van benne Krisztusról, bár sok száz évvel korábban íródott. Az „Ézsaiás” név majdnem teljesen ugyanazt jelenti, mint a Jesua név, „Jahve az üdvösség” vagy „Jahve az én üdvösségem (megmentőm)”.Nem csak a két név egyezik meg, de ami fölött gyakran átsiklunk, mindkettő az „ítélet” témáját hangsúlyozza ki. Ézsaiás a „jajok” nagy prófétája. Az Újszövetségben Jézus az a férfi, aki legtöbbször […]

13. A kis apokalipszis – 1. Az univerzum feletti ítélet. Ézs 24,1-25,12

A világhatalmak végső megsemmisülése egyike a Biblia nagy igazságainak. Az Ószövetségben négy feltétel nélküli szövetség található. Ezekben a szövetségekben Isten megígéri, hogy ennek a világnak a királysága meg fog semmisülni és ennek romjain fogja felállítani a Messiás Isten királyságát. A politikusok és a liberális teológusok erről mit semmit sem akarnak tudni. Nemcsak a bibliai kijelentések ellen szólnak, de figyelmen kívül hagyják a történelmi és emberi tapasztalatokat is. A liberális politikusok a második adventnek és a világhatalmak megsemmisülésének még a gondolatát […]

14. A kis apokalipszis – 2. Izrael feltámadása és a földön betöltött szerepe Ézs. 26,1-27,13

Ez annak a kis apokalipszisnek a második része, amely a 24. fejezetben kezdődik el. Azokat a fejezeteket (24-27. fejezetek) soroljuk ide, amelyek emlékeztetnek az olyan apokaliptikus írásokra, mint pl. a Dániel könyve vagy a Jelenések könyve. Ezek a jövő leleplezéséről szólnak. Az első részben a világhatalmak megsemmisülésén volt a hangsúly. Az emberek nem hisznek a nemzetek hanyatlásában, vagy azért, mert nem hisznek Istenben, vagy azért, mert úgy gondolják, hogy a „jó Isten” türelme határtalan. Az ember nem képes rá, hogy […]

15. A „jaj”-ok könyve (1) A halállal kötött szövetség vagy a biztos fundamentum Ézs 28.

Ha megvizsgáljuk mindazt, amit eddig megtudtunk Ézsaiás könyvéből, észrevehetjük, hogy már elég messzire eljutottunk. Nem tudtunk mindent a legapróbb részletekig tanulmányozni, különben az egész életem kevés lett volna hozzá, hogy elérjünk a könyv végéig. Sőt még e mellett a tempó mellett sem vagyok biztos benne, hogy minden fejezetet át tudunk venni. Azonban fontos, hogy ezeket a fejezeteket is elolvassuk, még ha most esetleg ki is hagyjuk őket.A következő 5 tanulmány, amelyek a 28-tól a 33. fejezetig terjedő fejezetekről szól, Ezékiás […]

16. A „jajok” könyve (2) Formalizmus, hitetlenség és Izrael szentje Ézs 29.

Szeretnék újból egy rövid bevezetést tartani. Az Ézs 28. próféciáját a 29. fejezet próféciája követi, azonban majdnem 20 évvel később, kb. Krisztus előtt 703-ban. A két esemény közötti időszakban sok minden történt Judában. Egy valami azonban érvényes Judára is, a mi városunkra és a mi országunkra nézve is, most 2007-ben is: Az evangélium, a jó hír bolondság a természeti ember számára. Ez áll az Ézs 29,9-ben: „Ámuljatok és bámuljatok, vakoskodjatok és vakuljatok meg! Legyetek részegek, de ne bortól tántorogjatok, de […]

17. A politika és a hit avagy Ostobaság kocsikban és lovakban bízni. Ézs 30 és 31

Ma két fejezetet szeretnénk megvizsgálni. A két fejezet témája szinte teljesen azonos. A téma: „Ostobaság emberekben bízni”. Fontos ismerni a helyzetet, hogy megérthessük ezeket a fejezeteket. Izraelt az asszírok fenyegették. Asszíria harcolt Babilon ellen és délen is volt egy ellensége, Egyiptom. Szanhérib volt Asszíria királya. – Izraelben Ezékiás uralkodott, Izrael nagy királyainak egyike, ezt láthattuk, amikor a 2Kir 18,5-t olvastuk. „Bízott az Úrban, Izráel Istenében; nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána.” Már említettem, hogy nem értettem […]

18. Az ideális férfi; de mi van az asszonyokkal? Ézs 32

Ennek a fejezetnek a témája: „az igazságos király”. Az igehirdetés címe azonban ez: Az ideális férfi; de mi van az asszonyokkal? Nem én választottam ezt a témát. Ézsaiás a felelős érte. Ő mutatja be számunkra az ideális férfit és mond még valamit korának asszonyairól is. Egészen biztos, hogy az ő korában élt asszonyok mások voltak, mint a ma élő asszonyok. A mi asszonyaink inkább angyalok, azonban az ő korában élt asszonyok szellemisége inkább a bukott angyalokéhoz hasonlított.Az előző fejezetben a […]

19. Az alattomos asszírok és a csodálatos Úr. Ézs 33

Ez az utolsó prédikáció a „jajok” sorozatából. Ebben a fejezetben van néhány közismert igevers. Négyet olvasok fel ezek közül: Ézs 33,14: „Megrettentek a Sionon a vétkesek, reszketés vett erőt az elvetemülteken: Ki tartózkodhat közülünk perzselő tűz mellett, ki tartózkodhat közülünk örökös izzás mellett?” Ez Ézsaiás könyvének egyik legismertebb verse.Ézs 33,17: „Saját szemeddel nézheted a király szépségét, láthatod tágas országodat.” Ézs 33,21: „Mert dicsőséges lesz ott az ÚR, folyók lesznek azon a helyen, messze elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke […]

20. Armageddon, az Úr eljövetele és Isten királysága Ézs 34-35

Delitsch, aki Ézsaiás próféciáiról írt egy kommentárt, azt mondta, hogy a 34-35 fejezet Isten egész világ fölötti végítéletét írja le . – A 13-23. fejezetekben már olvashattunk Isten ítéletéről azok felett a népek felett, akik Ézsaiás korában éltek. Ezt követi a 24-27. fejezet, amelyet Ézsaiás „Kis Apokalipszisének” nevezünk, amelyben szintén Isten nemzetek feletti ítéletét találjuk megírva. A 28-33. fejezetekben a nemzetek fölött kimondott „jajokról” olvashatunk. Ez egy nagy apokaliptikus fináléba torkollik. – A próféta tekintete itt elmozdul saját korának napjaitól, […]