Category : Ézsaiás könyve

41. A haragos Isten trónja a megmentés napján Ézs 66

Elérkeztünk Ézsaiás könyvének végéhez. Tartottam tőle, hogy nem fogom megérni ennek a tanulmánynak a végét. Másrészről viszont sajnálom, hogy már itt tartunk, mert csupán csúcspontokat érintettünk és még sok mindent meg lehetett volna beszélni. Ézsaiás könyve a Biblia egyik legnagyobb könyve. Ezért nem meglepő, hogy az Újszövetség olvasásakor Ézsaiásé az egyik leggyakrabban idézett ótestamentumi könyv. Az Újszövetség leggyakrabban az Ószövetség három helyéről idéz: Mózes 5 könyvéből, a Zsoltárokból és Ézsaiás könyvéből. Az apostolok alaposan tanulmányozták Ézsaiás próféta könyvét. Nektek is […]