Category : Filippiekhez írt levél

21. Adományok, dicsőség, üdvözletek és kegyelem Fil 4,4-23

Olvassuk el először is a 2Kor 9,6-15 igeverseit. Pál itt részletesen fejezi ki magát a keresztyének adakozásával kapcsolatban. A Fil 4,17-ben Pál tesz egy olyan megállapítást, amelyhez először el kell olvasnunk a 2Kor 9-et, hogy megérthessük a Filippi 4-et.„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. 7 Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten”. 8 Az Istennek pedig van hatalma arra, […]