Category : Habakuk próféta könyve

Mert a fügefa nem nem fog virágozni. Egy áttekintés Habakuk prófétáról.

Habakuk próféta könyvét Náhum és Zofóniás könyve között találjuk. E prófétának különleges szerepe van az Ószövetségben. Az ő szerepe egy papi szolgálat volt a prófétai feladatai mellet. A legtöbb próféta Istent képviselte az emberek előtt. Kiálltak az emberek elé és azt mondták: „Így szól az Úr”. Habakuk egy olyan próféta, aki az embereket képviselte Isten előtt, és eközben feltett néhány nagyon fontos kérdést. Olvassuk el a következő igeszakaszt: Hab 1,1-4: „1. Fenyegető jövendölés. Habakuk próféta látomása. 2. Meddig kell még […]

1. A közömbös Isten. Habakuk 1,1-11

Meg szeretném nézni veletek Habakuk próféta könyvét a következő négy vasárnapon. A mai témánk „a közömbös Isten“. Habakuk legfontosabb témája a történelem problémája. Körülbelül 1850 óta nagyon foglalkoztatja a keresztényeket a tudomány és a Biblia egymáshoz való viszonya. Ez még ma is így van, de ma ezt a történelem problémája háttérbe szorította. Sok olyan tudós van ma, akik formatervezésről, a „design-ról“ beszélnek, Valakiről, aki a teremtés mögött áll. Ahogy a Biblia, úgy a tudományok is hiten alapulnak. A II. világháború […]

2. A Szent Isten és az Ő szentségtelen eszköze. Habakuk 1,12-2,1.

Habakuk könyve a következő gondolatokkal kezdődik: Ez az a teher, amit Habakuk próféta látott. Ne felejtsük el, hogy Habakuk bibliai értelemben vett próféta volt. A prófétai megnevezés arra utal, hogy minden, amit mond, az beteljesedett vagy be fog teljesedni. Ő Isten prófétája volt, nem pedig emberek által kikiáltott próféta. Az Ószövetség prófétáinak a kijelentései mindig igazak voltak. Különbséget kell tennünk bibliai próféták és magukat kinevezett emberi próféták és prófétanők között.  „Uram, ősidőktől fogva te vagy az én szent Istenem! Nem fogunk […]

3. Habakuk, az igaz ember hite által él: Habakuk 2,2-20

Mai témánk: Habakuk, az igaz ember hite által él. Ami Habakuknál különösen feltűnik, az a tény, hogy a történelem Isten előrelátását követi, azért, hogy megvalósítsa az üdvtervét. A Példabeszédekben a következőt olvashatjuk: „Az embernek az értelme terveli ki útját, de az ÚR irányítja járását.” (Péld. 16,9)  Ez az állítás csak megerősíti, hogy az Úr az, aki minden egyes ember életét meghatározza. Terveket szövögethetünk, megpróbálhatjuk a jövőnket előre eltervezni, de végül az Úr irányítja a lépéseinket. Különösen érvényes ez Izráelre nézve, ahogy […]

4. Habakuk, vagy Isten gondoskodása az aggodalmaskodókról. Habakuk 3

Ma Habakuk könyvének harmadik fejezetét olvassuk, és témánk: „Isten gondoskodása az aggodalmaskodókról“. Ez a fejezet két okból egyedülálló a próféciák sorában. Először a formája miatt. Ez egy vers gyorsan váltakozó, szinte kavargó gondolatmenettel. Habakuk próféta imádsága. A panaszénekek dallamára [signojot] – szól az első vers. A „saga“ szó héberül annyit jelent „tántorogni“, „botorkálni“ vagy „forogni“. A próféta már az elején sugallja, hogy itt egy eksztázisban született versről van szó. Ebből tudja az ember, hogy a próféta gondolatainak váltakozását az elragadatatás okozta.  A […]