Category : Isten célja és terve a történelemben

32. Isten szövetségi programjának beteljesedése (3.) Isten királysága Ézs 11,1-16, Jel 20,1-6 (1)

Az előző részben az Úr Jézus második eljövetelével foglalkoztunk a Jel 19,11-16 alapján. A 19. fejezet, majd a még hátralévő részek egészen a könyv végéig a „7 utolsó dolog” beteljesedését írja le. A 2. advent volt az első a hét utolsó eseményből, melyre nézve János apostol látomásokat kapott az Úrtól. Nem tértünk ki a 2. „utolsó dolog” tárgyalására, ami az a harc, amely a Jel 19,17-21 leírása szerint az Úr visszajövetelekor fog lejátszódni. Most rövid bevezetés után a 3. „utolsó dolog” […]

33. Isten szövetségi programjának beteljesedése (4.) Isten királysága Jel 2,8; 20,1-6 (2)

Kiinduló igénk ismét a Jel 20,1-6, most azonban a „4. utolsó dolog”-gal, a Messiás királyságával szeretnénk foglalkozni. Olvassuk el a Jel 20,4-6 verseket: 4 És láttam trónokat: helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéjéért; akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre: ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. 5 A többi […]

34. Isten szövetségi programjának beteljesedése (5.) Isten királysága Jel 2,8; 20,1-6 (3)

Témánk továbbra is a Messiás királysága. A Jel 20,4-6 tanulmányozása során elkerülhetetlen, hogy ne essen szó az ezeréves királyságra vonatkozó vitáról. A Bibliában csak ezen az egy helyen találunk utalást ezeréves királyságra. Természetesen nem ez az egyetlen hely, ami a királyságra utal. Erre ügyelnünk kell és nem szabad ezeket összekeverni. A Bibliában nagyon sok utalást találunk Isten földi királyságára nézve, de csak ezen a helyen olvashatunk a királyság időtartamáról. Mindig ez a fejezet a tárgya a millenniumról folytatott vitáknak. A […]

35. Isten szövetségi programjának beteljesedése Isten királysága Jel 20,7-10 (6)

Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből, 8 és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot is; hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. 9 És felvonultak a fennsíkra, és bekerítették a szentek táborát (a „tábor” egy katonai kifejezés, mely a szentek hadiszállására utal) és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. 10 Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba […]

36. Isten szövetségi programjának beteljesedése – Az örökkévalóság állapota Ézs 65,1-66,24; Jel 21,1-22,5 (7)

Mostani témánk az örökkévalóság állapota, mely egyben utolsó része ennek a sorozatnak. Az örökkévalóság állapotára és a mennyre nézve rögtön előre kell bocsátani, hogy a mennyről nincs sok ismeretünk. A következőt mondta valaki: „énekeskönyveink többet tudnak a mennyről, mint amit a Biblia mond”. Az énekeskönyvekben meglehetősen sok a fantázia, ami nem feltétlenül található meg a Szentírásban. A mennyről és az örökkévalóságról alkotott elképzelések nagy része hamis. Mindaz, amit az újságokban vagy a szépirodalomban olvasunk a túlvilág vonatkozásában, nem egyeztethető össze […]