Category : Jeremiás könyve

Jeremiás 31: A helyreállítás

„Abban az időben – így szól az ÚR – Izráel minden nemzetségének Istene leszek, ők pedig népemmé lesznek. Ezt mondja az ÚR: Kegyelmet kapott a pusztában a fegyvertől megmenekült a nép, a nyugalma felé tartó Izráel. A messzeségben is megjelent az ÚR: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Fölépítelek még, és fölépülsz, Izráel szüze. Fölékesíted még magad, és kézi dobokkal lejtesz táncot a vigadozók közt. Szőlőket ültetsz még Samária hegyein, és akik elültetik, azok fogják szüretelni is. Mert eljön […]

Jeremiás 7: A hanyatlás oka

Legutóbbi alkalommal, amikor Jeremiás könyvét tanulmányoztuk, egy kapcsolat hanyatlásáról volt szó, következő alkalommal pedig a helyreállításról szeretnék beszélni. Voltak emberek, akiknek a bűneik száma és nagysága szinte az egekig hatolt. Csodálkozunk is, Isten hogyan mondhatta ennek a népnek: „A föld összes nemzetsége közül egyedül téged szerettelek.” Isten Izráelt a „szeme fényének” nevezte. Igazából erre a kifejezésre a héberben nem találunk szót. Ha szó szerint lefordítanánk a nyelvünkre, akkor a mi kultúránkban ennek nem lenne értelme. Valahogy így hangozna: „Te vagy […]

Egy kapcsolat hanyatlása: Jeremiás 2,1-8

Isten Igéjének a hirdetése felelősség, ugyanakkor kiváltság is. Nézzük meg, Jeremiás hogyan tette mindezt és hogyan alkalmazta Isten kijelentéseit saját társadalmában az akkori viszonyok között. Nem azon múlik, ki áll a történelem színpadán, hiszen akit elhívott Isten, annak megadja a szavakat. Lukács evangéliuma 3. részének már rögtön az elején hét névvel találkozunk: Tibériusz császár, Pilátus, Heródes, Fülöp (Heródes testvére), Liszániász (Abiléné fejedelme), Annás és Kajafás. A nevek felsorolása után megtudhatjuk, hogy ebben az időszakban az Úr szólt Jánoshoz, „ő pedig […]