Category : Máté 13. A mennyek királyságának példázata

1. Példázatok a mennyek országáról; Máté 13, 10-17

Ez egy rövid sorozat a királyságpéldázatokról. Fontos ahhoz, hogy az írást megértsük. Máté 13,10-17. Az összefüggés kedvéért olvassuk el a Máté 13,1-7-et. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. 2 Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült, az egész sokaság pedig a parton állt. 3 Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal: „Íme, kiment a magvető vetni; 4 és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak és felkapkodták. […]

2. Példázatok a mennyek országáról; Máté 13,3-9; 18-23

Legutóbbi alkalommal lezártuk a példázatok tanulmányozásához tartozó bevezetést. Az összefüggések megértéséhez néhány dolgot röviden meg kell, hogy ismételjek. Akik már hallották vagy olvasták ezt felfrissíthetik az emlékezetükben. Akik még nem hallották vagy olvasták ezt, azoknak segít, hogy becsatlakozzanak a témába. Isten országának példázatairól van szó. Mit tanítanak nekünk ezek a példázatok? Ezek Isten országának titkáról szólnak. Hogy mi ez a titok, azt nemsokára meg fogjuk látni. Olvassuk el a Mt 13,1-9-et: „1. Azon a napon kiment Jézus a házból, és […]

3. Példázatok a mennyek országáról Mt 13,24-30; 36-43

Ma az Isten országáról szóló példázatok közül a konkolyról szóló példázattal fogunk foglalkozni. Mielőtt elolvasnánk jelenlegi igeszakaszunkat, szeretnék megemlíteni néhány igehelyet, amelyek megkönnyíthetik példázatunk megértését. Először lapozzunk a Mt 3-hoz, ahol Bemerítő János hirdeti Jézus szolgálatát. János azt hirdette, hogy közel van Isten országa. A Mt 3,7 szerint farizeusok és szadduceusok jöttek hozzá, hogy bemerítkezzenek. János megszidta őket képmutatásuk miatt, mivel semmi jelét nem mutatták bűnbánatuknak. Olvassuk el a Máté 3,11-12-t. „Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam […]

4. Példázatok a mennyek országáról Mt 13,31-35; 44-50

Ma az utolsó 5 példázatot fogjuk megvizsgálni. Legutóbb és az azelőtti alkalommal csak egy-egy példázatot néztünk meg. A terjedelmük miatt ma egyszerre ötöt veszünk szemügyre. Az egyik csak egy, a másik két vers hosszúságú. Olvassuk el először a Mt 13,31-35-öt: Más példázatot is mondott nekik: „Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. 32 Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és […]