Category : Mikeás könyve

1. Samária gyógyíthatatlan sebei – Mikeás 1,1-9

Mikeás 1,1-9-et olvassuk: 1 Ez volt az ÚR igéje, amely a móreseti Mikeáshoz szólt Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében. Ezt látta Samáriáról és Jeruzsálemrõl. 2-Halljátok meg mind, ti népek, figyeljen a föld, és aki rajta él! Mert az én Uram, az ÚR tanúskodik ellenetek, igen, az Úr az ő szent templomából. 3 Az ÚR eljön szent helyéről, leszáll, és a föld magaslatain lépked. 4 Megolvadnak alatta a hegyek, és a völgyek meghasadoznak, mint a viasz a tűztől, vagy mint […]

2. Tanítás Isten csapásairól – Mik 1,10-16

Mikeás elmondja, mikor volt prófétálásának időszaka (1,1): Ez volt az ÚR igéje, amely a móreseti Mikeáshoz szólt Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében. Ezt látta Samáriáról és Jeruzsálemről. Mikeás Júdeából származott, de az egész népet szolgálta. Különösen Jeruzsálem felé fordult aggodalommal, a főváros felé, ahonnan minden baj származott. A téma: Isten csapásai vagy ítéletei. Ez a szakasz (1,10-16) szójátékok gyűjteménye. Mi úgy tekintünk a szójátékokra, mint a humor egy megnyilvánulási formájára. A próféták idejében ez nem így volt. Mikeás […]

3. Mikeás a polgárjogokról. – Mik 2,1-5

Mikeás elmondja, mikor volt prófétálásának időszaka (1,1): Ez volt az ÚR igéje, amely a móreseti Mikeáshoz szólt Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében. Ezt látta Samáriáról és Jeruzsálemről. Mikeás Júdeából származott, de az egész népet szolgálta. Különösen Jeruzsálem felé fordult aggodalommal, a főváros felé, ahonnan minden baj származott. A téma: Isten csapásai vagy ítéletei. Ez a szakasz (1,10-16) szójátékok gyűjteménye. Mi úgy tekintünk a szójátékokra, mint a humor egy megnyilvánulási formájára. A próféták idejében ez nem így volt. Mikeás […]

4. A hit cselekedetek nélkül. Mik 2,6-11

Leslie Allen, a London Bible College egyik professzora írt egy kommentárt Mikeás könyvének héber szövegéhez. Mai igeszakaszunkhoz többek között azt írja: a „promise-box” vallás mindig egy csapda volt”. Megpróbáltam megérteni, milyen az a „promise-box” (ígéret-doboz) vallás. Amikor olvastam, megértettem, hogy mit értett ez alatt. Olyan keresztyénekről beszélt, akiknek a vallása sok bibliai gondolatból, elképzelésből és ígéretből áll, de az életükben semmi sem látható abból, amit állítólag hisznek. Ez valami intellektuális dolog, aminek azonban semmi köze nincs a hétköznapi élethez.  Ha […]

5. Ígéret megtartásra és szabadulásra Mik 2,12-13

Ma a második fejezet utolsó két versét olvassuk. Ezzel a két verssel lesz kerek az, amit Mikeás eddig mondott. Ezekben a versekben az előzmények ellenére csak a szabadulásról, a biztonságról, és a győzelemről van szó. Ezzel szemben az első fejezetben és a 2, 1-11 verseiben a próféta még vádolja a Samáriát és Júdát az Istennel szembeni hűtlenségükért, és engedetlenségükért. Erőteljes szavakat használ, amelyeket rendíthetetlenül mond ki. Nem volt tekintettel az emberekre, csak egyedül Urának, Istenének volt felelős, aki e küldetéssel […]

6. Mikeás a társadalmi elit ellen. Mik 3,1-12.

A mai témánk: Mikeás és a társadalmi elit. Mikeás a társadalmi ellenállás prófétája, de nem volt sem felkelő, sem forradalmár. Nem alapított pártot, nem gyűjtötte maga köré az elnyomottakat és a szegényeket, hogy a kormányzat ellen vezesse őket. – Azokhoz beszélt, akik eltérítették a hittől a népet, és akik Mózes törvényétől elidegenítették őket. Mikeás Jahve Júda és Izrael iránti szeretetének a prófétája is volt. Egyszerre volt a társadalmi ellenállás prófétája és Isten szeretetének prófétája. Legutóbb a 2,12-13-at olvastuk: »12 Összeszedem az […]

7. Jahve a legnagyobb az ő templomában a Sionon. Mik 4,1-5.

Ma a Mikeás 4,1-5-tel foglalkozunk, Mikeás könyvének egyik legnagyobb próféciájával, ami nagyon hasonlít Ézsaiás próféciájához. Ez nem meglepő, mivel mind a két próféta ugyanabban a korban élt és ugyanahhoz a néphez szólt.Ha valaki olvasta a 3. fejezetet, akkor szeretné azt hinni, hogy Isten utolsó szava egy ítélet Izrael fölött, a nép szörnyű lelkiállapota miatt, és mert Isten kimondta az ítéletet a nép vezetőire. Azt olvastuk a 3,11-ben: „Elöljárói megvesztegetve bíráskodnak, papjai megkérik az árát a tanításnak, prófétái pénzért jósolnak, és még […]

8. Biztatás az eljövendő nagyság által. Mik 4,6-8

Ma csak a Mik 4,6-8 szakasz 3 versét olvassuk. Témánk: Biztatás az eljövendő nagyság által. Mint tudjátok, a 4. fejezet így kezdődik: Az utolsó napokban… Aztán ezt olvassuk: 6 Azon a napon – így szól az ÚR – összeszedem a sántákat, összegyűjtöm a szétszórtakat, akikre veszedelmet hoztam. 7 A sánták meg fognak maradni, a gyengék erős nemzetté lesznek, és az ÚR uralkodik fölöttük a Sion hegyén, mostantól fogva örökké. 8 És te, őrtornya a nyájnak, Sionnak várhegye! Visszatér hozzád, és helyreáll […]

9. Isten terve Jeruzsálem ellenségei számára. Mikeás 4,9-14

A mai igehelyünk a Mik 4,9-14: 9 Most! Miért kiáltozol annyira? Nincsen királyod? Vagy elpusztult a tanácsadód, hogy úgy elfogott a fájdalom, mint a szülő asszonyt? 10 Gyötrődj és kínlódj, Sion leánya, mint a szülő asszony! Mert el kell távoznod a városból, a mezőn fogsz tanyázni. Babilóniába kell menned, onnan menekülsz meg; ott vált meg téged az ÚR ellenségeid hatalmától. 11 Most sok nép gyűlt össze ellened. Ezt mondják: Elbukott! Megvetéssel nézhetünk a Sionra! 12 De ők nem ismerik az […]

10. Izrael királyai. Az egyik bizonytalan, a másik aki elbizonytalanít. Mikeás 5,1-2

Ma a vallási és szellemi zűrzavar korában élünk. A gyülekezet többé már nem az a kicsiny nyáj, amely az írások szerint összegyűlik Jézus nevében, hogy imádják az Atyát. Egy ismert lelkész mondta: „Olyan korban élünk, amikor elmosódik annak mértéke, hogy mi a jó és mi a rossz. A korábbi demarkációs vonalak eltűntek a gondolkodásunkból”. Idéz egy másik lelkipásztort, aki azt mondta: „A bűn leirása egy átalakuláson ment át, a képzőművészetekhez hasonlóan. A régi mesterek tiszta kontúrjai az impresszionistákon át a […]