Category : Prédikátor könyve

1. Igen nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság! Préd 1,2; 3,11; 12,9-14

Szeretnék egy új sorozatot elkezdeni a prédikátor könyvéről. Először azonban üssük fel Róm 8,18-28 verseket. A prédikátor könyve egy elbeszélés és nem egyes tanácsok gyüjteménye, mint például a példabeszédek. A könyvnek a szerkezete nem egészen szisztématikus és ezért jó egy modernebb fordítást kézbe venni, mint a Károlit.Róm 8,18-28: Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak […]

2. Nincs új a nap alatt Préd 1,1-18

Legutóbb szó volt arról, hogy a Prédikátor könyve nem csak azért nehéz könyv, mert nehéz a témát és a könyv üzenetét kihámozni. Azért is nehéz, mert még ha tudjuk is, mi a könyv üzenete, az ismételten visszatér a könyv olvasása közben. Mindig más és más oldalról kell a témát szemlélni. Ezért kicsit tartok is attól, hogy idővel egy hanglemezhez fogok hasonlítani, amelyiken a barázda megszakadt, és így újra és újra megismétlem magam. A Tanító – valószínűleg Salamon – különböző szemszögből […]

3. Élvezet és esztelenség, munka és bölcsesség – Prédikátor 2

Az 1. és 2. részben megkíséreltük a könyv témáját meghatározni és megérteni a sok látszólag ellentmondó kijelentést. Salamon, azaz a Tanító az élet értelmét keresi. Az élet minden területébe beletekintve próbál választ találni az élet értelmének kérdésére. Arra a következtetésre jutottunk, hogy az életnek önmagában nincs értelme, az élet maga nem ad választ a kérdésre. Az életnek csak Krisztusban van értelme hit által. Nem lehet megérteni, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ezt csak hitből lehet elfogadni; Isten […]

4. Szívünkben az örökkévalóság, szemünk előtt a zűrzavar Préd 3,1-4,16

Ezúttal a 3. és a 4. fejezetet vesszük át, azonban csak a 3. fejezet első 15 versét olvassuk el. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. 2 Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. 3 Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. 4 Megvan […]