Category : Róma 12,1-2 Az értelem megújulása

1. Az értelem megújulása egy esztelen világban Róm 12,1-2

Két verset szeretnék a következőkben tanulmányozni: Róm 12,1-2. Jól ismert versek ezek, többen bizonyára kívülről is tudják idézni. Az alábbi bibliatanulmány nem egy klasszikus prédikáció menetén boncolja, tárja fel a verseket, hanem inkább egy szemináriumi lecke lesz.Hogyan értelmezzük a keresztyén elme fogalmát? Pál ebben a két versben az elme, az értelem megújulásáról beszél, és szavain keresztül szeretnénk megérteni, mit is jelent mindez a mi kultúránkban. Nagy kihívás ez egy esztelen világban. Hogyan gondolkozzunk mint keresztyének? Nem csupán elméletileg, hanem nagyon […]

2. A keresztyén értelem fejlesztése Róm 12,1; 1,18-32

Folytatván a keresztyén gondolkodásról kezdett témánkat, ezúttal sem egy hagyományos bibliamagyarázat vagy prédikáció mentén haladunk versről versre, hanem egyfajta szemináriumi előadásként. Célunk, hogy megismerjük a keresztyén értelmet és megtudjuk, miért fontos az.Szeretném összefoglalni az első részt: A Róma 12,1-2 versek állnak a középpontban, amelyek arra tanítanak, hogy szükség van értelmünk megváltozására, megújítására, és hogy ne igazodjunk a világhoz. Szó volt Harry Blamires könyvéről, amit 1963-ban írtThe Christian Mind címmel. Ennek a könyvnek már az első fejezetében állítja, hogy nem létezik többé […]

3. A keresztyén értelem fejlesztése Róm 12,1 kk.

Ez a téma nagyon fontos, hiszen ami első látásra szembetűnik a hitvalló keresztyén gyülekezeteket szemlélve, az a felületesség. Sajnos a mai társadalmunkra jellemző felületesség a gyülekezeteken is érződik. A hívő keresztyén természetesen egy gondolkodó ember, hiszen gondolkodás nélkül senki nem érti meg az evangéliumot, és nem jut hitre. Kultúránk azonban a hívőkre is befolyással van, és tudnunk kell, hogyan működik, miként lehet ellenállni ennek a hatásnak. Volt szó a TV-ről, amely kiöli a gondolkodást az emberekből. Akkor dobjuk ki a […]

4. A keresztyén elme fejlesztése – Hol a helyed a történelemben?

Dr. James Montgomery Boyce „Mind Renewal in a Mindles Age” c. előadásának fejtegetései sokat segítettek az alábbiak összeállításában.A Róm 12,2 alapján megfogalmazott gondolatok a következők voltak: Ne igazodjatok gondolataitokban a világhoz. Változzatok el értelmetek megújulása által. Ennek alapján hogyan ismerhetjük meg Isten tökéletes akaratát. Új reformációra van szükségünk, de nem az elmúlt reformáció megismétlésére, hiszen Luther problémái különböztek a mieinktől. A mai szekuláris világban élve fel kell ismernünk korunk gondolkodását.  Már volt szó arról, hogy korunk tagadja az abszolútumokat. Tagad […]