Category : Zakariás könyve

11. – A böjt kérdése. Zakariás 7, 1-14

1 Így szól az ÚR igéje Zakariáshoz Dárius király uralkodásának negyedik évében, a kilencedik hónapnak, a Kiszlév hónapnak negyedik napján, 2 amikor a bételiek elküldték Szárecert, Regem-Meleket és embereiket, hogy esedezzenek az Úrhoz, 3 és kérdezzék meg a Seregek Urának házában levő papoktól és prófétáktól: Sírjunk-e az ötödik hónapban, megtartóztatva magunkat, ahogyan évek óta tesszük? 4 Így szólt hozzám a Seregek Urának igéje: 5 Mondd ezt az ország egész népének és a papoknak: Amikor böjtöltetek és gyászoltatok az elmúlt hetven […]

12. A böjtöléstől az ünneplésig. Zak 8,1-23

Ma Zakariás könyvének egész 8. fejezetével szeretnénk foglalkozni. A 8. fejezet háttere ugyanaz, mint a 7. fejezeté. Izrael visszatért a fogságból hazájába. Haggeus és Zakariás megpróbálják rávenni a népet, hogy fejezzék be a templomépítést, ami Isten akarata. Miközben építkeznek, érkezik egy küldöttség Bételből, egy olyan nép közül, amely ismert volt a múltbeli bálványimádásáról, és kérdéseket tesznek fel a böjtöléssel kapcsolatban. Az a böjt, amire a kérdéseik vonatkoztak, nem egy Isten által előírt böjt volt. Az ő böjtjük azzal a büntetéssel és […]

13. Az alázatos Krisztus és Nagy Sándor. – Zak 9,1-9

Most folytatjuk Zakariás könyvének olvasását a mai történelmi események fényében. Olvassuk el a Zak 9,1-9-et, azután pedig egy újszövetségi igehelyet, ahol látni fogjuk az egyik igevers beteljesedését. Amikor most eljutunk a 9. fejezethez, elérkezünk ennek a könyvnek az utolsó szakaszához. Az első 6 fejezetben azokat az apokaliptikus látomásokat láthattuk, amelyeket a próféta kapott. A 7-8. fejezetben azokról a kérdésekről olvashattunk, amelyeket a Babilonból érkező küldöttség tett fel a prófétának, majd elolvastunk a kérdésekre adott választ is. Most a 9. fejezetben érkezünk […]

14. Nemzetközi leszerelés és a világbéke. – Zak 9,10-17.

A próféta Nagy Sándor hadjáratával kapcsolatban adott nekünk próféciát. Ez a prófécia is a távoli jövőbe mutatott, és egy csodálatos igerésszel zárult, amely Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról szól. Emlékeztek, Máté azt mondja, Jézus jeruzsálemi bevonulásakor a Zakariás 9,9-beli prófécia teljesedett be: „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján.” (Mt 21,5) Más szavakkal:Jézus eljövetele olyan jel volt, amelyet nem lehetett nem észrevenni azoknak az embereknek, akik az Írást komolyan veszik. A 10. verstől még […]

15. A sarokkő, a sátorcövek és a harci íj. – Zak 10, 1-12.

Olvassuk el az egész 10. fejezetet. Az első vers értelemszerűen a 9. fejezethez tartozik, de mivel nem olvastuk, elolvassuk most. 1 Kérjetek esőt az Úrtól a tavaszi eső idején! Az ÚR alkot viharfelhőket, ő ad záporesőt és mezei növényeket mindenkinek. 2 De a házi bálványok hazug kijelentést adnak, a varázslók megcsalnak látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. Ezért széledt el népem (vagyis Izráel), mint egy nyáj, nyomorúságra jutott, mert nem volt pásztora. 3 Fellángolt haragom a […]

16. Izrael elveti pásztorát. – Zak 11,1-17.

Közeledünk Zakariás könyvének a végéhez. A 11. fejezet Ézsaiás könyvének sűrített összefoglalása. Olvassuk el az egész fejezetet, közben pedig mindig megállok majd és rövid magyarázatokat fűzök hozzá. Szeretnélek emlékeztetni benneteket – amennyiben feledésbe merült – , hogy Zakariás könyve milyen részekre osztható. Az első 6 fejezet a próféta által látott látomásokat tartalmazza. A 7. és a 8. fejezet a böjttel és hasonló kérdésekkel foglalkozik. A 9-14. fejezet azt a két terhet tárgyalja, amelyet a próféta hordozott. Mindkét teherről 3 fejezeten […]

17. Izrael megtérése – Zak 12,1-14

Ma az egész 12. fejezetet olvassuk el. Hadd emlékeztesselek benneteket e könyv felosztására. Az első hat fejezet tartalmazza a látomásokat, amiket a próféta kapott. A hetedik és a nyolcadik fejezet foglalkozik a böjt kérdéseivel és hasonló kérdésekkel. A 9-14. fejezet írja le a két terhet, amit a próféta kapott. Mindegyik teher három fejezetet foglal magában. Most, amikor a 12. fejezethez érünk, a próféta által kapott második, illetve az utolsó „teherhez” jutunk. A fejezet azonnal a teher szóval kezdődik. Az első […]

18. Izrael népének megtisztítása. – Zak 13,1-9

Bizonyára emlékeztek rá, hogy Zakariás könyvének utolsó részében, a 9. fejezettől kezdve a próféta két nagy prófétai teherről beszél. Az első teher a 9-11. fejezetben, a második teher pedig a 12-14. fejezetben van leírva. Legutóbb Izraelnek, mint nemzetnek a megtéréséről olvastunk. A 13. fejezetben a próféta leírja a nép megtisztítását, ami a megtérésüket követi. 1. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. 2. Azon a napon – így szól […]

19. Jeruzsálem. – Zak 14,1-21

Ez az utolsó része elmélkedésünknek, amely Zakariás próféta könyvével foglalkozik, napjaink eseményeinek fényében. Az egész fejezetet fel szeretném olvasni. Ez egy hosszú szakasz, de úgy gondolom, hogy többet tud adni nekünk, ha ezt a fejezetet, mint teljes egészet vizsgáljuk és nem osztjuk fel részekre. Emlékeztetni szeretnélek arra, hogy az utolsó 6 fejezet két teherről szól, amelyet Isten a prófétára bízott. A második teher a 12-14. fejezetet foglalja magában. Az üzenet, amelyet Zakariás továbbít, mint ahogy ez más prófétáknál is gyakran […]