Mi indít ennek a honlapnak a megnyitására?

Mind az ó, mind az újtestamentum írói majdnem kivétel nélkül óvnak tévtanítóktól vagy “farkasoktól”, akik egyeseket kiragadnak a nyájból, vagy gyülekezeteket félrevezetnek. Sokan, akik nincsenek felkészülve, akiknek ugyan van igeismeretük, de kritika nélkül átveszik vezetőik nézeteit, akik nem ismerik a hermeneutika (bibliamagyarázat) és az egzegézis (bibliaelemzés) elemi szabályait, áldozatul esnek ezeknek a tanítóknak. Amint Pál apostol idejében is, a tévtanítók nem voltak mind rosszindulatú emberek, de maguk is áldozatai voltak annak, akit diabolosznak nevez a Biblia, aki összezavar.

A keresztyénség legtöbb tantétele, melyeket mi “természetesnek”, magától értetődőnek tartunk, mint pl. a Szentháromság fogalmát vagy Jézus Krisztus isteni és emberi természetét illetően, a kétezer éves egyháztörténelem hitvitái nyomán alakultak ki és lettek elfogadottak a hívők számára. Az első nagy és heves, érzelmi hullámoktól korbácsolt vita a jeruzsálemi zsinaton volt, ahol a pogányokból megtért hívők gyülekezetekbe való beépülésének kérdését döntötték el (ApCsel 15). Az egyháztörténelem vitái felett az Úr maga őrködött, aki az ő gyülekezetét építi.

Ezen a honlapon megjelenő igemagyarázatokat is kritikus szemmel kell olvasni. Senki nem tévedhetetlen. Minden bibliai nézet meg kell állja helyét a hívők közösségének felülvizsgálatában.

Aki azonban kerüli a vitákat hit- és tanításbeli kérdésekben, aki azt hiszi, hogy ő az Úrtól direkt kap tanítást, és abban a hitben él, hogy azt, amire a Szentszellem a hívőket 2000 év óta tanította, (erre az Úr ígéretet tett: “amikor azonban eljön ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra”; (Ján 16,13)) arra neki nincsen szüksége, azt gyanúval kell fogadni. Az ilyen ember – akármilyen kegyes nyelvet beszél is – büszke, és hajlik a szektáskodásra, hiszen csak rész szerint van mindannyiunkban az ismeret.

Sokan azért kerülik a hit és tanításbeli kérdésekről való beszélgetéseket, valamint  eszmecserét, mert nem merültek maguk bele egyes bibliai tanításbeli kérdések tanulmányozásába, hanem átvették mások, talán tekintélyes tanítók nézeteit, és félnek, hogy esetleg nem tudják megvédeni álláspontjukat.

Ezért szeretnénk mindenkit bátorítani a Biblia tanulmányozására, keresni az igazságot az igében és tanítóik felé kritikus kérdéseket feltenni.
Információ.

Észrevételeket köszönettel vesszük és információval szolgál: e-mail