A Biblia tanítása – bibliatanitas.org

14. Nemzetközi leszerelés és a világbéke. – Zak 9,10-17.

A próféta Nagy Sándor hadjáratával kapcsolatban adott nekünk próféciát. Ez a prófécia is a távoli jövőbe mutatott, és egy csodálatos igerésszel zárult, amely Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról szól. Emlékeztek, Máté azt mondja, Jézus jeruzsálemi bevonulásakor a Zakariás 9,9-beli prófécia teljesedett be: „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján.” (Mt 21,5) Más szavakkal:Jézus eljövetele olyan jel volt, amelyet nem lehetett nem észrevenni azoknak az embereknek, akik az Írást komolyan veszik. A 10. verstől még […]

15. A sarokkő, a sátorcövek és a harci íj. – Zak 10, 1-12.

Olvassuk el az egész 10. fejezetet. Az első vers értelemszerűen a 9. fejezethez tartozik, de mivel nem olvastuk, elolvassuk most. 1 Kérjetek esőt az Úrtól a tavaszi eső idején! Az ÚR alkot viharfelhőket, ő ad záporesőt és mezei növényeket mindenkinek. 2 De a házi bálványok hazug kijelentést adnak, a varázslók megcsalnak látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. Ezért széledt el népem (vagyis Izráel), mint egy nyáj, nyomorúságra jutott, mert nem volt pásztora. 3 Fellángolt haragom a […]

16. Izrael elveti pásztorát. – Zak 11,1-17.

Közeledünk Zakariás könyvének a végéhez. A 11. fejezet Ézsaiás könyvének sűrített összefoglalása. Olvassuk el az egész fejezetet, közben pedig mindig megállok majd és rövid magyarázatokat fűzök hozzá. Szeretnélek emlékeztetni benneteket – amennyiben feledésbe merült – , hogy Zakariás könyve milyen részekre osztható. Az első 6 fejezet a próféta által látott látomásokat tartalmazza. A 7. és a 8. fejezet a böjttel és hasonló kérdésekkel foglalkozik. A 9-14. fejezet azt a két terhet tárgyalja, amelyet a próféta hordozott. Mindkét teherről 3 fejezeten […]

17. Izrael megtérése – Zak 12,1-14

Ma az egész 12. fejezetet olvassuk el. Hadd emlékeztesselek benneteket e könyv felosztására. Az első hat fejezet tartalmazza a látomásokat, amiket a próféta kapott. A hetedik és a nyolcadik fejezet foglalkozik a böjt kérdéseivel és hasonló kérdésekkel. A 9-14. fejezet írja le a két terhet, amit a próféta kapott. Mindegyik teher három fejezetet foglal magában. Most, amikor a 12. fejezethez érünk, a próféta által kapott második, illetve az utolsó „teherhez” jutunk. A fejezet azonnal a teher szóval kezdődik. Az első […]

18. Izrael népének megtisztítása. – Zak 13,1-9

Bizonyára emlékeztek rá, hogy Zakariás könyvének utolsó részében, a 9. fejezettől kezdve a próféta két nagy prófétai teherről beszél. Az első teher a 9-11. fejezetben, a második teher pedig a 12-14. fejezetben van leírva. Legutóbb Izraelnek, mint nemzetnek a megtéréséről olvastunk. A 13. fejezetben a próféta leírja a nép megtisztítását, ami a megtérésüket követi. 1. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. 2. Azon a napon – így szól […]

19. Jeruzsálem. – Zak 14,1-21

Ez az utolsó része elmélkedésünknek, amely Zakariás próféta könyvével foglalkozik, napjaink eseményeinek fényében. Az egész fejezetet fel szeretném olvasni. Ez egy hosszú szakasz, de úgy gondolom, hogy többet tud adni nekünk, ha ezt a fejezetet, mint teljes egészet vizsgáljuk és nem osztjuk fel részekre. Emlékeztetni szeretnélek arra, hogy az utolsó 6 fejezet két teherről szól, amelyet Isten a prófétára bízott. A második teher a 12-14. fejezetet foglalja magában. Az üzenet, amelyet Zakariás továbbít, mint ahogy ez más prófétáknál is gyakran […]

1. A nagy vádbeszéd vagy a külsőséges imádat bűne – Ézs.1,1-31

Itt kezdődik Ézsaiás próféta könyvének magyarázata. Helyenként nagyobb szakaszokat fogok magyarázni, helyenként csak néhány verset. Ezért szeretném, ha az istentisztelet előtti héten egy fejezetet, vagy többet átolvasnátok és felkészülten jönnétek az istentiszteletre. Ézsaiás a Biblia egyik nagy könyve és többet nyerünk belőle akkor, ha a szöveget már előre tanulmányozzuk. Ézsaiás egy próféta, mi pedig már nem úgy értelmezünk egy prófétát, ahogy azt az ő idejében értelmezték. Ezért kell őket olvasnunk, újra és újra olvasnunk. Ha valaki végig elolvasta Ézsaiás könyvét, […]

2. Két Jeruzsálem – Múlt és jövő. – Ézs 2,1–4,6

A prófécia nemcsak az emberek kíváncsiságát elégíti ki, hanem a jövő kinyilatkoztatása által vigasztalást és építést is jelent az emberek számára. Nagyon fontos tudni azt, hogy amikor prófétai írásokat olvasunk, akkor nem csak a jövő iránti kíváncsiságunkat elégítsük ki. Ha pontosan ismernénk a jövőt, gazdag emberek lehetnénk. Ha tudnám, hogy jövő héten hogy fognak állni a Chrysler vagy a Nestlé részvényei, sok pénzt kereshetnék. Akkor beavatott lennék. A prófécia nem a kíváncsiságunk kielégítését szolgálja, hanem nagyon fontos szerepet tölt be […]

3. Jahve szőlőhegye, avagy a törvénytelenség problémája. – Ézs 5,1-30

Azoknak, akik valóban meg akarják érteni a prófétákat (Ézsaiást, Jeremiást, Ezékielt), tudniuk kell, hogy nincs tökéletes fordítás. Egy fordító sem tudja kifejezni teljesen ugyanazt a gondolatot, amikor megpróbál egy szöveget egy másik nyelvre lefordítani. Minden fordításnak megvannak a maga előnyei és hátrányai. Mindig nehéz dolog megérteni a próféta korát és kultúráját, és azt beilleszteni a mai korba. Az a fordítás, amelyet most használok, részben a Bibliatársulat újfordítású Bibliája. „5,1:Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről! Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. 2. Fölásta […]

4. A próféta megtisztítása, elhívása és küldetése. Ézs 6,1-13

Ebben a fejezetben található Isten kegyelmének legcsodálatosabb bemutatása az Ószövetségben. Isten kegyelmének ábrázolását a próféta iránt és a népek iránt. Az Ézs 6 előrevetíti Isten kinyilatkoztatásának árnyékát Jézus Krisztusban. János azt mondja a Jn 1,14-ben: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszü-löttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” Ebben a 6. fejezetben látni fogjuk, hogy Ézsaiásnak megvolt az a kiváltsága, hogy láthatta Jézus dicsőségét. Amit látott, az Isten kegyelme kinyilatkoztatásának előrevetítése volt. Alexander MacLaren az Ézs […]