bibliatanitas.org

1. Júda, a sáskák és az Úr napja. Jóel 1,1-20

Jóelt a Pünkösd prófétájának is nevezik. Ez kézenfekvő annak, aki már olvasta Jóel könyvét. Az egyik nagy próféciát, – a Szent Szellem kiöntetéséről szólót, melyet Péter apostol a pünkösdi beszédében idézett, – a Jóel 2 végén találjuk meg. Péter azt hirdette, hogy Pünkösd volt ennek a próféciának a beteljesedése. Ezért nevezik Jóelt a Pünkösd prófétájának. De Jóelt az Úr napja prófétájának is nevezik. Hiszem, hogy ez a kifejezés jobban illik rá, mert „az Úr napja” szókapcsolat ebben a négy fejezetben […]

2. Júda bűnbánata és Isten megbánása. Jóel 2,1-17

Jóel az „Úr napjának” prófétája. „Pünkösd” prófétájának is nevezik, de a „bűnbánat” prófétájának is lehetne nevezni. A Bibliában a bűnbánat fontos téma, és ez a Jóel könyvében is fontos központi üzenet. Jóel üzenete megismétlődött még bemerítő Jánosnál, és az Úr Jézusnál is. Amikor Jóel azt mondja „térjetek vissza az Úrhoz”, akkor az ugyanaz, mint amikor János azt mondja „térjetek meg mert elközelített a mennyek királysága”, vagy mint amikor az Úr Jézus hirdette ugyanezt az üzenetet. Az az ótestamentumi kifejezés, hogy […]

3. Jóel és pünkösd napja. Jóel 2,18-3,5

Jóel az Úr napjának és a pünkösd napjának prófétája. A fő téma az „Úr napja”, de ez a szakasz, amit most olvasunk, azokból az ismert versekből áll, melyeket Péter apostol Pünkösdkor idézett. – Amikor első alkalommal ezt a könyvet elkezdtük olvasni említettem, hogy a prófétára három nagy igazság volt rábízva:1. Az Úr napjának tanítása (nem átfogóan, de ez a könyv néhány fontos tanítást tartalmaz). Ez az ítélet napja lesz (Jóel. 1,15). Jaj, micsoda nap! Közel van már az ÚR napja, […]

4. A népek ítélete Jósáfát völgyében. Joél 4,1-12

Azokban a napokban és abban az időben, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát, 2 összegyűjtök minden népet. Jósáfát völgyébe vezetem őket, és ott tartok ítéletet fölöttük, amiért szétszórták a népek közé tulajdon népemet, Izraelt, és felosztották országomat. 3 Népemre sorsot vetettek: a fiúkat parázna nőért adták oda, a leányokat pedig borért adták el, hogy ihassanak.4 Hát nektek mi bajotok van velem, Tírusz, Szidón és Filisztea tartományai? Bántottalak én valamivel benneteket, amiért meg kellene fizetnetek? Ha viszont ti akartok bántani […]

5. Az Úr napja az ítélet völgyében. Jóel 4,13-21

Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló! Gyertek, tapossatok, mert tele van a taposókád, csordultig vannak a sajtók, mert nagy a gonoszságuk. 14 Hatalmas tömeg van az ítélet völgyében, mert közel van az ÚR napja az ítélet völgyében! 15 A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. 16 Felharsan az ÚR hangja a Sionról, mennydörög Jeruzsálemből, megrendül az ég és a föld. De népét megoltalmazza az ÚR, és Izrael fiainak erőssége lesz. Majd must csorog a hegyekről, […]

Jeremiás 31: A helyreállítás

„Abban az időben – így szól az ÚR – Izráel minden nemzetségének Istene leszek, ők pedig népemmé lesznek. Ezt mondja az ÚR: Kegyelmet kapott a pusztában a fegyvertől megmenekült a nép, a nyugalma felé tartó Izráel. A messzeségben is megjelent az ÚR: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Fölépítelek még, és fölépülsz, Izráel szüze. Fölékesíted még magad, és kézi dobokkal lejtesz táncot a vigadozók közt. Szőlőket ültetsz még Samária hegyein, és akik elültetik, azok fogják szüretelni is. Mert eljön […]

Jeremiás 7: A hanyatlás oka

Legutóbbi alkalommal, amikor Jeremiás könyvét tanulmányoztuk, egy kapcsolat hanyatlásáról volt szó, következő alkalommal pedig a helyreállításról szeretnék beszélni. Voltak emberek, akiknek a bűneik száma és nagysága szinte az egekig hatolt. Csodálkozunk is, Isten hogyan mondhatta ennek a népnek: „A föld összes nemzetsége közül egyedül téged szerettelek.” Isten Izráelt a „szeme fényének” nevezte. Igazából erre a kifejezésre a héberben nem találunk szót. Ha szó szerint lefordítanánk a nyelvünkre, akkor a mi kultúránkban ennek nem lenne értelme. Valahogy így hangozna: „Te vagy […]

Egy kapcsolat hanyatlása: Jeremiás 2,1-8

Isten Igéjének a hirdetése felelősség, ugyanakkor kiváltság is. Nézzük meg, Jeremiás hogyan tette mindezt és hogyan alkalmazta Isten kijelentéseit saját társadalmában az akkori viszonyok között. Nem azon múlik, ki áll a történelem színpadán, hiszen akit elhívott Isten, annak megadja a szavakat. Lukács evangéliuma 3. részének már rögtön az elején hét névvel találkozunk: Tibériusz császár, Pilátus, Heródes, Fülöp (Heródes testvére), Liszániász (Abiléné fejedelme), Annás és Kajafás. A nevek felsorolása után megtudhatjuk, hogy ebben az időszakban az Úr szólt Jánoshoz, „ő pedig […]

33. A kiválasztott nép dicsősége. Ézs 54,1-17

Az Ézsaiás 54 egy felemelő és éltető érzést akart továbbítani egy olyan nép számára, amelynek emberektől és Istentől egyaránt nehéz próbákat kellett kiállnia. Hitler azt mondta: „Meg vagyok győződve, hogy a mindenható teremtő eszköze vagyok, és az Úr harcát vívom a zsidóság kiirtására.” – IV. Pál pápa (1555) azt mondta: „Elrendelem, hogy minden egyházkerületet, városokat és falukat a zsidóknak el kell hagyniuk 3 hónapon belül. Ez legyen mindenütt kihirdetve.” – Mit mondott Luther? A következőt: „A zsidók és pápisták mind istentelen teremtések. Olyanok, mint két harisnya egy […]

34. Dávidhoz való hűséges kegyelem avagy elhívás, intés és hibáztatás. Ézs 55-57

Az Ézsaiás 55. egy olyan fejezet, amely tele van hatalmas igeversekkel. Ha versről versre magyaráznám ezt a szakaszt, akkor igencsak hosszan időznék e fejezet mellett. Pl. Az 55,1: „Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért!” Vagy az 55,3: „Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz.” Azután az 55,6-7: „Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! 7 […]