A Biblia tanítása – bibliatanitas.org

18. A szövetség Istene senki se olyan, mint Ő – Mikeás 7,8-20

A mai témánk „a szövetség Istene senki se olyan, mint Ő“. Olvassuk el a verseket (7,8-20). Emlékezhethünk az utolsó versre (7,7). De én az URat várom, a szabadító Istenben reménykedem: meg is fog hallgatni Istenem! Ez kefejezés lényeges: De én az URat várom.  Annak a családnak, amelyik befogadott engem 1956-ban Bázelben, és amelyiknél egészen a házasságkötésemig laktam volt egy családi Bibliája. Ez a 12 gyerek közül az egyik ajándéka volt. Az első oldalon ott állt ajánlásként: De én az URat várom. A […]

Abdiás, Edom hanyatlásának prófétája

Abdiás a kis próféták közül a legkisebb. Ámos és Jónás könyve között található. Neve annyit jelent mint „Jehova szolgája“. Sokak számára zavaró, hogy még másik 12 Abdiás található a Bibliában. Neve olyan mint Szabó vagy Kovács Magyarban. A 21 versen kívül nincs semmi ismeretünk személyéről. Számára Isten üzenete pörölycsapásként hatott, amely mindent összezúz. Ő az itélet prófétája volt. Ha ezt a kis prófétát olvassuk, joggal tehetjük fel a kérdést: Mi az ő jelentősége a Bibliában és mit tud ő nekünk […]

1. Júda, a sáskák és az Úr napja. Jóel 1,1-20

Jóelt a Pünkösd prófétájának is nevezik. Ez kézenfekvő annak, aki már olvasta Jóel könyvét. Az egyik nagy próféciát, – a Szent Szellem kiöntetéséről szólót, melyet Péter apostol a pünkösdi beszédében idézett, – a Jóel 2 végén találjuk meg. Péter azt hirdette, hogy Pünkösd volt ennek a próféciának a beteljesedése. Ezért nevezik Jóelt a Pünkösd prófétájának. De Jóelt az Úr napja prófétájának is nevezik. Hiszem, hogy ez a kifejezés jobban illik rá, mert „az Úr napja” szókapcsolat ebben a négy fejezetben […]

2. Júda bűnbánata és Isten megbánása. Jóel 2,1-17

Jóel az „Úr napjának” prófétája. „Pünkösd” prófétájának is nevezik, de a „bűnbánat” prófétájának is lehetne nevezni. A Bibliában a bűnbánat fontos téma, és ez a Jóel könyvében is fontos központi üzenet. Jóel üzenete megismétlődött még bemerítő Jánosnál, és az Úr Jézusnál is. Amikor Jóel azt mondja „térjetek vissza az Úrhoz”, akkor az ugyanaz, mint amikor János azt mondja „térjetek meg mert elközelített a mennyek királysága”, vagy mint amikor az Úr Jézus hirdette ugyanezt az üzenetet. Az az ótestamentumi kifejezés, hogy […]

3. Jóel és pünkösd napja. Jóel 2,18-3,5

Jóel az Úr napjának és a pünkösd napjának prófétája. A fő téma az „Úr napja”, de ez a szakasz, amit most olvasunk, azokból az ismert versekből áll, melyeket Péter apostol Pünkösdkor idézett. – Amikor első alkalommal ezt a könyvet elkezdtük olvasni említettem, hogy a prófétára három nagy igazság volt rábízva:1. Az Úr napjának tanítása (nem átfogóan, de ez a könyv néhány fontos tanítást tartalmaz). Ez az ítélet napja lesz (Jóel. 1,15). Jaj, micsoda nap! Közel van már az ÚR napja, […]

4. A népek ítélete Jósáfát völgyében. Joél 4,1-12

Azokban a napokban és abban az időben, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát, 2 összegyűjtök minden népet. Jósáfát völgyébe vezetem őket, és ott tartok ítéletet fölöttük, amiért szétszórták a népek közé tulajdon népemet, Izraelt, és felosztották országomat. 3 Népemre sorsot vetettek: a fiúkat parázna nőért adták oda, a leányokat pedig borért adták el, hogy ihassanak.4 Hát nektek mi bajotok van velem, Tírusz, Szidón és Filisztea tartományai? Bántottalak én valamivel benneteket, amiért meg kellene fizetnetek? Ha viszont ti akartok bántani […]

5. Az Úr napja az ítélet völgyében. Jóel 4,13-21

Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló! Gyertek, tapossatok, mert tele van a taposókád, csordultig vannak a sajtók, mert nagy a gonoszságuk. 14 Hatalmas tömeg van az ítélet völgyében, mert közel van az ÚR napja az ítélet völgyében! 15 A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. 16 Felharsan az ÚR hangja a Sionról, mennydörög Jeruzsálemből, megrendül az ég és a föld. De népét megoltalmazza az ÚR, és Izrael fiainak erőssége lesz. Majd must csorog a hegyekről, […]

Jeremiás 31: A helyreállítás

„Abban az időben – így szól az ÚR – Izráel minden nemzetségének Istene leszek, ők pedig népemmé lesznek. Ezt mondja az ÚR: Kegyelmet kapott a pusztában a fegyvertől megmenekült a nép, a nyugalma felé tartó Izráel. A messzeségben is megjelent az ÚR: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Fölépítelek még, és fölépülsz, Izráel szüze. Fölékesíted még magad, és kézi dobokkal lejtesz táncot a vigadozók közt. Szőlőket ültetsz még Samária hegyein, és akik elültetik, azok fogják szüretelni is. Mert eljön […]

Jeremiás 7: A hanyatlás oka

Legutóbbi alkalommal, amikor Jeremiás könyvét tanulmányoztuk, egy kapcsolat hanyatlásáról volt szó, következő alkalommal pedig a helyreállításról szeretnék beszélni. Voltak emberek, akiknek a bűneik száma és nagysága szinte az egekig hatolt. Csodálkozunk is, Isten hogyan mondhatta ennek a népnek: „A föld összes nemzetsége közül egyedül téged szerettelek.” Isten Izráelt a „szeme fényének” nevezte. Igazából erre a kifejezésre a héberben nem találunk szót. Ha szó szerint lefordítanánk a nyelvünkre, akkor a mi kultúránkban ennek nem lenne értelme. Valahogy így hangozna: „Te vagy […]

Egy kapcsolat hanyatlása: Jeremiás 2,1-8

Isten Igéjének a hirdetése felelősség, ugyanakkor kiváltság is. Nézzük meg, Jeremiás hogyan tette mindezt és hogyan alkalmazta Isten kijelentéseit saját társadalmában az akkori viszonyok között. Nem azon múlik, ki áll a történelem színpadán, hiszen akit elhívott Isten, annak megadja a szavakat. Lukács evangéliuma 3. részének már rögtön az elején hét névvel találkozunk: Tibériusz császár, Pilátus, Heródes, Fülöp (Heródes testvére), Liszániász (Abiléné fejedelme), Annás és Kajafás. A nevek felsorolása után megtudhatjuk, hogy ebben az időszakban az Úr szólt Jánoshoz, „ő pedig […]