Category : Haggeus próféta könyve

1. Gondoljátok meg útjaitokat. Haggeus 1:1-14

Egy négyrészes sorozat következik Haggeus próféta könyvéről. Az első téma címe: Gondoljátok meg útjaitokat, vagy másként: Halogatás és sürgősségi sorrend.A világ felfigyel rá, ha valakinek sikerül egy egész nemzetet megtéríteni, és ez a nemzet Istennek egy templomot épít. Különösen, ha az illető egy idős személy. (Haggeus valószínűleg idős ember lehetett, amire a 2,3-ból következtethetünk.) Haggeus mozgásba lendítette Izraelt, a nép megint elkezdett áldozni, félretette önző érdekeit és a közösség érdeke került első helyre. Haggeus próféta korát Ezsdrás könyvében találjuk leírva […]

2. A népek kincsei. Haggeus 2:1-9

A következő témánk a második prófécia. A könyv történelmi hátterét Ezsdrás könyvének 5. és 6. fejezetében találhatjuk meg. Kr.e. 586-ban elesett Jeruzsálem, és a templom a földdel egyenlővé lett. Később 536-ban Cyrus perzsa király megengedte a zsidóknak a templom felépítését, és pénzt adott rá az állami kincstárból. Kb 43.000 zsidó Zerubbabel vezetésével visszatért Jeruzsálembe. Az építkezés közben hamar lelankadt a lelkesedés részben a samáriabeliek ellenállása, és részben a kemény munkakörülmények miatt. Azután a saját házaikat kezdték el építeni a zsidók.Kr.e. […]

3. A ragályos bűn. Haggeus 2,10-19

Mostani témánk a ragályos bűn. Olvassuk Hag 2,10-19:Dárius uralkodásának második esztendejében, a kilencedik hónap huszonnegyedikén így szólt az ÚR igéje Haggeus prófétához. 11 Ezt mondja a Seregek URa: Kérj útbaigazítást a papoktól erre nézve: 12 Ha valaki szentelt húst visz ruhája szárnyában, és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz vagy olajhoz, vagy bármi más eledelhez, szentté válik-e az? A papok ezt válaszolták: Nem! 13 Akkor Haggeus ezt kérdezte: Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá mindezekhez, […]

4. Zerubbábel, a pecsétgyűrű. Haggeus 2,20-23

Haggeus könyvének befejező része következik. Miután a nép maradéka Kr.e. 538-ban visszatért a fogságból, 520-ban Haggeus és Zakariás a templom építésére serkentették a népet. Harcoltak a letargia, a kedvetlenség, a levertség ellen, és ezt követően ismét elkezdték építeni a templomot. Ebben az évben Haggeusnak négy üzenete hangzott el. Ennél az utolsó üzenetnél az a szembeötlő, hogy – ellentétben az első hárommal – ez csak egy személyhez szól. Egy olyan emberhez, akinek nyilván sok gondja volt. Ezt nem nehéz elképzelni: Csak egy […]